AktualnościCommeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
WRÓĆ

X POMORSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLIMPIAD SPECJALNYCH W RAMACH IX EUROPEJSKIEGOTYGODNIA PIŁKI NOŻNEJ OLIMPIAD SPECJALNYCH - GDYNIA 2009

1. Data Turnieju: 23.04.2009 r.

2. Organizatorzy:
- Sekcja Olimpiad Specjalnych przy SOSW nr 1 w Gdyni
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Gdyni
- Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
3. Miejsce turnieju: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

4. Cel turnieju:
- popularyzacja idei Olimpiad Specjalnych w środowisku lokalnym
- popularyzacja piłki nożnej jako dyscypliny Olimpiad Specjalnych
- promocja Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych

5. Turniej rozegrany zgodnie z regulaminem Olimpiad Specjalnych.

6. Udział wzięło 13 drużyn z województwa pomorskiego

7. Liczba uczestników: 104

8. Imprezę wspomogli: Urząd Miasta Gdynia, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr1 w Gdyni, Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

9. Zaproszeni goście:
V-ce Prezydent Miasta Gdyni – p. Ewa Łowkiel,
Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu Rekreacji – p. Jerzy Jałoszewski,
V-ce Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu Rekreacji – p. Dariusz Schwarz,
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szk-Wych. nr 1 w Gdyni – p. Renata Tomaszewska,
V-ce Dyrektor SOSW nr 1 w Gdyni – p. Alicja Spica,
Przewodnicząca Rady Rodziców przy SOSW nr 1 - p. Joanna Żywicka,
Inspektor Wydziału Edukacji w Gdyni - p. Aneta Szymerowska
Dyrektor Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Pomorskie - p. Róża Banasik – Zarańska
Prezes Olimpiad Specjalnych Polska Pomorskie p. Janusz Kupcewicz