AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Przedszkole

Wychowankami przedszkola są dzieci od lat 3 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Mogą one uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w którym ukończą 10 lat.

\"przedszkole_1\"Celem przedszkola jest rewalidacja i wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci, wspieranie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
W przedszkolu prowadzona jest również działalność innowacyjna i eksperymentalna.

Grupy przedszkolne liczą od 6 do 10 wychowanków niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz od 2 do 4 wychowanków z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

\"przedszkole_2\"W czasie zajęć dzieci wspólnie uczą się i bawią. W zajęciach wykorzystuje się Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i elementy metody M. Ch. Knillów, dzięki którym uczniowie poznają schemat własnego ciała, rozwijają pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu. Nawiązują kontakt oraz współpracują z grupą i nauczycielem. Podczas zajęć tematycznych wychowawcy starają się zapewnić dzieciom polisensoryczne poznanie świata. Piosenka lub muzyka towarzysząca zajęciom wzbogaca stymulacje o doznania słuchowe. Ponadto w czasie zajęć rytmiki dzieci tańczą, śpiewają i grają na instrumentach muzycznych.

 \"przedszkole3\"

Wychowankowie korzystają również z terapii prowadzonej przez pracujących w naszym Ośrodku specjalistów: psychologa, logopedę, rehabilitantów. Dzieci korzystają również z hipoterapii, dogoterapii, logorytmiki i hydroterapii.

Dzięki codziennym i systematycznym zajęciom z zakresu samoobsługi przedszkolaki potrafią dbać o higienę osobistą oraz samodzielnie i estetycznie spożywać posiłki.