AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
 
W  tym roku szkolnym nasz ośrodek przystąpił do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Chcąc uzyskać tytuł „Szkoły w Ruchu” podjęliśmy działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach: 
 
I   RUCH W SZKOLE 
 
1. Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne 
 
1.1  Unihokej - podstawową zaletą dyscypliny jest to, że mogą grać w nią wszyscy, także osoby o obniżonej sprawności fizycznej i niepełnosprawne intelektualnie. Jest to dyscyplina nieskomplikowana w swojej formie, a jej uniwersalność wyraża się w możliwościach dokonywania zmian dotyczących zasad gry, tak aby były odpowiednie do umiejętności i możliwości grających. Dlatego jest to gra idealna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.  
Scenariusz I 1.1 „Gry i ćwiczenia oswajające z piłeczką i kijem”. 

 
1.2  Młodzież szkolna co roku bierze udział w Turnieju Piłki Nożnej organizowanym właśnie przez nasz ośrodek. Aby zmotywować ich do ćwiczeń na lekcjach i treningach, stawiamy im za wzór najlepszych piłkarzy świata.
Scenariusz I 1.2 „Będę jak Leo Messi – krok pierwszy: nauczanie uderzenia wewnętrzną częścią stopy. 
 
Film do scenariusza I 1.2 
 

 
2. Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego 
 
2.1   Jedenastoosobowa grupa uczniów objęta jest zajęciami w siłowni. Odbywają się one        raz w tygodniu. Młodzież korzysta na nich z przyrządów umożliwiających wspomaganie rozwoju fizycznego. Poprzez ćwiczenia dostosowane do indywidualnych możliwości, uczniowie kształtują poszczególne partie mięśni, jak również pokonują własne lęki i ograniczenia. 
Scenariusz I 2.1 „Usprawnianie mięśni kończyn górnych poprzez wykonywanie ćwiczeń siłowych na różnych przyrządach. 
 
2.2 Raz w tygodniu odbywają się zajęcia na basenie. Pozwalają one uczniom na poznanie zasad higieny bezpieczeństwa na pływalni. Uczniowie poznają zachowanie własnego ciała w wodzie i pokonują swoje lęki. W miarę możliwości opanowują podstawowe elementy pływania. 
Scenariusz I 2.2 „Zabawy w wodzie – nauka leżenia na piersiach. Ćwiczenia wypornościowe. 
 
2.3   Taniec, to również forma ruchu, która daje naszym uczniom wiele korzyści. pozwala kształcić świadomość własnego ciała, rozwija koordynację wzrokowo — ruchową, usprawnia całe ciało, wpływa harmonijnie na jego rozwój,  wzmaga poczucie rytmu i uwrażliwia na muzykę, uczy nawiązania bliskiego kontaktu z ludźmi.    
Scenariusz I 2.3 „Nauka podstawowego kroku czaczy; krótki układ taneczny”.
 
Film do scenariusza I 2.3 
 
 

 
 
3. Edukacja zdrowotna 
 
3.1  Na lekcji wychowania fizycznego, oprócz wspierania rozwoju fizycznego,    staramy się kształtować w uczniach trwały obyczaj aktywności fizycznej i troskę o własną wydolność fizyczną. Uświadamiamy dzieciom i młodzieży, że aktywność ruchowa człowieka wpływa na wszystkie sfery rozwoju i funkcjonowania organizmu. Stąd pojawiające się tematy dotyczące organizacji wypoczynku i czasu
wolnego w sposób aktywny.
Scenariusz I 3.1 „Aktywny wypoczynek – sposób na zdrowie i sposób na nudę”.
 
3.2 Równie ważnym czynnikiem decydującym o naszym zdrowiu jest właściwe odżywianie, zdrowe i racjonalne. Dlatego na lekcjach wychowania fizycznego realizujemy tematy mówiące o tym, co jeść aby dostarczać organizmowi wszystkich składników niezbędnych do zachowania zdrowia, dobrej kondycji fizycznej i umysłowej oraz odporności.
Scenariusz I 3.2 „Aktywność fizyczna i zdrowa dieta, jako składowe zdrowego organizmu człowieka”. 
 
 
Film do scenariusza I 3.2
 

 
II  RUCH POZA SZKOŁĄ 
 
1. Aktywność w gronie rodziny
 
1.2 Jak wiadomo aktywność ruchowa rodziców jest jednym ze sposobów kształtowania postaw dzieci. Dlatego najmłodsi uczniowie ośrodka zaprosili do współpracy swoich opiekunów. Odbyły się dwa spotkania, pierwsze w ogrodzie jednej z uczennic, drugie w sali gimnastycznej naszej szkoły.
Wizyta u Amelki łączyła w sobie zabawy ruchowe na świeżym powietrzu i zdrowy poczęstunek bogaty w owoce i warzywa. 
Scenariusz II 1.1
 
1.2 Spotkanie w szkole miało służyć przede wszystkim dobrej zabawie dzieci i ich rodziców.
Scenariusz_II_1_2.pdf 
 
 

 
 
III  INNE PRZEDSIEMWZIĘCIA SZKOLNE ZACHĘCAJĄCE UCZNIÓW DO  RUCHU 
 
1. Aktywne przerwy
Przerwy z tańcem – trzy razy w tygodniu na jednej przerwie w ciągu dnia,  chętni uczniowie mogą poruszać się w rytm muzyki. Wykonują prosty układ taneczny prezentowany przez nauczyciela. Przerwa ta cieszy się dużym uznaniem i sympatią zarówno uczniów jak i nauczycieli.
 
 
2. Piątki dla najmłodszych
W każdy piątek najmłodsi uczniowie naszego ośrodka (oddziały przedszkolne, klasy I – III) zapraszani są do sali gimnastycznej. Oswajają się tu ze sprzętem sportowym, poznają gry i zabawy sportowe, pokonują tory przeszkód.