AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Przetargi:

SPIS PRZETARGÓW

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 197932 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 182108 - 2014 data 29.05.2014 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, ul. płk. Dąbka 277, 81-155 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 6254855, fax. 58 6254855.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 
W ogłoszeniu jest: 13.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 , ul. płk. St. Dąbka 277, 81-155 Gdynia, pokój nr 15 (sekretariat)...
 
W ogłoszeniu powinno być: Składanie ofert: do 16 czerwca 2014r. do 09:30 w sekretariacie SOSW Nr 1 (pok. nr 15) w Gdyni, ul. płk. St. Dąbka 277. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się: 16.06.2014r. o godzinie 10:00, w siedzibie Zamawiającego w SOSW Nr 1 adres: płk. St. Dąbka 277 81-155 Gdynia, na stołówce..

Pliki: