AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Przetargi:

SPIS PRZETARGÓW

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
SOSW1.1610-1.46.2013’

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr1 Gdynia 23.04.2013r.
ul. płk. St. Dąbka 277
81-155 Gdynia
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dyrektor  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni informuje, że unieważnia postępowanie  o zamówienie publiczne nr SOSW1/ZP-1/01-2013 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucję) do budynku SOSW Nr 1 w Gdyni”

ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 144968-2013, w siedzibie  Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

Podstawa Prawna: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ponieważ do dnia 23 kwietnia 2013r. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że ponownie ogłosi  przetarg w tym samym trybie.

Dyrektor SOSW nr 1
Renata Tomaszewska
 

Pliki: