AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Przetargi:

SPIS PRZETARGÓW

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
SOSW1.1610-1.126.2012
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr1        Gdynia 13.12.2012r.
ul. Płk. Dąbka 277
81-155 Gdynia
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu (tabela)


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamiam,   że w dniu 13 grudnia 2012 roku Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty    w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  do i z Ośrodka poniżej poniżej 200 000 Euro: 

na  „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1  w Gdyni  do szkoły oraz  z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2013r. – 31.12.2014r.”.

W   postępowaniu ofertę złożyło: 3 Wykonawców: 
Lp. Nazwa Wykonawcy (firma) Adres firmy Cena (brutto)
za 1 km
1. „BEMARK” Krystyna B. Cudny   Transport – Handel-Usługi ul. Śniadeckich 18  80-204 Gdańsk 3,49 zł
2. JAGSTER   Jagoda Sawa ul.Czechosłowacka 3 pok. 411  81-969 Gdynia 3,02 zł
3. „SPTS” Marcin Kosow ul Starogardzka 15/26  81-050 Gdynia 3,09 zł

II. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

III. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

IV. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Firma: „JAGSTER”  Jagoda Sawa, ul. Czechosłowacka 3 pok. 411 / 81-969 Gdynia.
Cena: 3,09 zł brutto za 1 kilometr (słownie: trzy złote i 02/100).

Uzasadnienie:

W postępowaniu przetargowym na „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1  w Gdyni  do szkoły oraz  z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2013r. – 31.12.2014r.” jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena. Oferta Wykonawcy Firmy „JAGSTER” z Gdyni jest najkorzystniejsza, spełnia (przedstawione w SIWZ) wymagania.
VI. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni  od wysłania niniejszego zawiadomienia zgodnie z postanowieniami art. 94.1 pkt. 2 Ustawy Pzp.
Dyrektor SOSW 1
               Renata Tomaszewska
          


Pliki: