AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Kadra pedagogiczna

 Wszyscy nauczyciele naszej szkoły posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Pracują wśród nas specjaliści z zakresu psychologii, logopedii, terapii i rehabilitacji. Wszyscy ukończyli oligofrenopedagogikę, a są wśród nas również specjaliści z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki. Najważniejsze jest jednak to, że mamy wspaniałe doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, a nasza praca daje wspaniałe efekty, czego dowodem są wielokrotnie zdobywane nagrody i wyróżnienia w olimpiadach specjalnych, konkursach teatralnych i innych imprezach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Ważne jest też dla nas zadowolenie rodziców, którzy widzą i potwierdzają, że pracujemy dla dobra ich dzieci, a nasz wysiłek przynosi efekty. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalimy swój warsztat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pragniemy działać dla dobra uczniów i cieszymy się z każdego ich sukcesu.  

 

KADRA PEDAGOGICZNA


Kierownictwo:

Dyrektor Ośrodka mgr ALICJA  SPICA

Wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr MARTA REWERS 

Wicedyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych
mgr
BEATA KRĘCIEWSKA

 

Alfabetyczny spis kadry pedagogicznej: 

ADAMCZYK AGNIESZKA

AMBROZIK DARIA

ANUSZKIEWICZ ALICJA

BĄK JOANNA

BIELICKA HANNA

BOROWSKA-KOCIEMBA AGNIESZKA

BUSZKA MARTA

CYBERSKA HALSZKA

CZAJA AGNIESZKA

DAKUS KINGA

DANOWSKA BARBARA

DOMBEK AGNIESZKA

FIGURA BARBARA

GÓRSKA-PIETRZYKOWSKA ANETA

GRABCZAK-URBANIAK ALEKSANDRA

GRUDZIEŃ-DAROSZEWSKA ANNA

HAŁAS KAROLINA

HIPPE DOROTA

IGIELSKI WALDEMAR

JAROŃ MAJA

KALETA JOLANTA

KALINOWSKA ANNA

KAMERKA JOANNA

KLEIN-NOWAK JOLANTA

KMIECIK BEATA

KOCHAŃSKA-POJAWA AGNIESZKA

KOSTYŁA MAGDALENA

KOTŁOWSKA IZABELA

KRĘCIEWSKA BEATA

KRYNICKA KAMILA

KRZEPICKA-KASZUBA ANNA

LANGE DOROTA

MARCINKIEWICZ ANNA

MAZUR-PARADOWSKA ALICJA

MICHALSKA ANNA

MILEWSKA BARBARA

MURAWSKA KATARZYNA

NASIADKA MARIA

NIWCZYK EWA

NOWICKA GABLIELA

ORŁOWSKA MARIOLA

PALUCH MAŁGORZATA

REWERS MARTA

ROZALEWSKA JOANNA

SADOWSKA JOANNA

SCHROEDER DANUTA

SCHWARZ EDYTA

SKÓLSKA ELŻBIETA

SPICA ALICJA

SZACHTA-KAROL MIROSŁAWA

SZALA TOMASZ

SZMIT ALEKSANDRA

SZYDLIK GRAŻYNA

ŚWIĄTKOWSKA BEATA

WASIELEWSKA ALEKSANDRA

WINNICKA EMILIA

WITKOWSKA-STRZELEC AGNIESZKA

ZAREMBA ALICJA

ZASŁAWSKA-LEŚNIEWSKA MAŁGORZATA

 

PERSONEL ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWY:

W naszej placówce wszyscy pracownicy są przyjaźnie nastawieni do dzieci. Każde dziecko może liczyć na wsparcie i pomoc w różnych sytuacjach ze strony personelu administracyjno -obsługowego.

Alfabetyczny spis pracowników administracji:

Bazan Joanna
Brzóska Janina
Różacka Katarzyna
Tutkowski Rafał
Żołądek Renata
Żak-Tyburska Joanna


Alfabetyczny spis pracowników obsługi:

Baracz Andrzej

Borkowska Katarzyna

Cichosz Bożena

Gawryś Beata

Gierszewska Danuta

Gradolewska Marzena

Groenwald-Bielak Katarzyna

Hej Renata

Jarząbek Alicja

Kaszuba Agnieszka

Kołakowska Marzena

Konkol Beata

Krauze Zofia

Kwidzyńska Beata

Młyńczak Marian

Nowicki Janusz

Orłowska Danuta

Pawłowska Iwona

Pellowska Gabriela

Peplińska Ewa

Podjacka Małgorzata

Przybyszewska Monika

Ruszczyc Jolanta

Strachl Małgorzata

Szczykutowski Jan

Szumska Mariola

Szyca Anna

Walkusz Ewa

Zelewska Teresa