AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Kadra pedagogiczna

  Wszyscy nauczyciele naszej szkoły posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Pracują wśród nas specjaliści z zakresu psychologii, logopedii, terapii i rehabilitacji. Wszyscy ukończyli oligofrenopedagogikę, a są wśród nas również specjaliści z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki. Najważniejsze jest jednak to, że mamy wspaniałe doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, a nasza praca daje wspaniałe efekty, czego dowodem są wielokrotnie zdobywane nagrody i wyróżnienia w olimpiadach specjalnych, konkursach teatralnych i innych imprezach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Ważne jest też dla nas zadowolenie rodziców, którzy widzą i potwierdzają, że pracujemy dla dobra ich dzieci, a nasz wysiłek przynosi efekty. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalimy swój warsztat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pragniemy działać dla dobra uczniów i cieszymy się z każdego ich sukcesu.  

Kadra pedagogiczna

Kierownictwo:

Dyrektor Ośrodka mgr ALICJA  SPICA                        

Wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr MARTA REWERS 

Wicedyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych mgr SYLWIA ROMANOWSKA

 

Alfabetyczny spis kadry pedagogicznej: