AktualnoÂciComeniusDla pracownikˇw Dla rodzicˇwCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

O naszym O┼Ťrodku

o_nas_1Specjalny O┼Ťrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni to prawdziwa Szko┼éa ┼╗ycia. Tutaj nasi podopieczni przyswajaj─ů sobie najprostsze i bardzij z┼éo┼╝one umiej─Öto┼Ťci, które dla pe┼énosprawnego czowieka sa oczywiste. Tutaj realizuje sie nadrz─Ödny cel kszta┼écenia osób niepe┼énosprawnych: "Wszechstronne przygotowanie do ┼╝ycia na miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci dziecka maksymalnie wykorzystuj─ůc jego potencja┼é w godnych warunkach do nauki i rozwoju."

Przy wszystkich spe┼énionych warunkach dla pomy┼Ťlnej realizacji celów rewalidacyjnych najistotniejszym jest niew─ůtpliwie czynnik ludzki - kadra pedagogiczne. Wszyscy pracownicy naszej placówki, to osoby ca┼éym sercem oddane swej pracy, kompetentne, kreatywne, pe┼éne inicjatywy. B─Öd─ůc wysokowykwalifikowan─ů grup─ů specjalistów, poszukuj─ů nowatorskich, nietypowych rozwi─ůza┼ä wszelkich problemów zwi─ůzanych z szeroko poj─Öt─ů terapi─ů naszych uczniów. o_nas_2

Na terenie o┼Ťrodka prowadzonych jest wiele dza┼éa┼ä wspomagaj─ůcych i rozszerzaj─ůcych podstaw─Ö programow─ů terapii: eksperyment pod kier. prof. M.Bogdanowicz nad efektywno┼Ťci─ů Metody W.Sherborne, wspó┼épraca i szko┼éa ─çwicze┼ä dla studentów z Uniwersytetu Gda┼äskiego, Gda┼äskiej Wy┼╝szej Szko┼éy Humanistycznej, Akademii Pedagoogiki Specjalnej z Warszawy, Akademii Marynarki Wojennej, sta┼éa wspó┼épraca w ramach integracji z okolicznymi przedszkolami, szko┼éami podstawowymi, placówkami kulturalno-o┼Ťwiatowymi i organizacjami, placówk─Ö od lat odwiedzaj─ů go┼Ťcie z zagranicy, regularnie ze Szwecji, wspó┼épraca z Fundacj─ů "Betel" s┼éu┼╝─ůc─ů pomoc─ů sierotom zpo┼éecznym w Domach Rodzinnych i Rodzinach Zast─Öpczych, zabezpieczenie letniego wypoczynku wychowanków w formie pó┼ékolonii i turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, wspó┼épraca z O┼Ťrodkiem Adaptacyjnymp. J.Bieleckiej i innymi Dziennymi O┼Ťrodkami oraz Warsztatami Terapii Zaj─Öciowej, umo┼╝liwiajacych kontynuacj─Ö zaj─Ö─ç terapeutycznych naszym absolwentom, przeprowadzanie aukcji i kiermaszów maj─ůcych na celu zdobycie funduszy na rzecz O┼Ťrodka, pozyskiwanie sponsorów, organizowanie pomocy rzeczowej, materialnej i psychologicznej dla uczniów i ich rodzin znajduj─ůcych sie w ci─Ö┼╝kiej sytuacji losowej, zapwenianie integracji zewn─Ötrzej poprzez udzia┼é w wielu ró┼╝norodnych imprezach, konkursach i zawodach poza O┼Ťrodkiem. W wyniku tych dzia┼éa┼ä nasi wychowankowie osi─ůgaj─ů optymalny poziom w zakresie funkcjonowania psychofizycznego i spo┼éecznego, staja si─Ö mo┼╝liwie najwi─Ökszym stopniu cz┼éonkami spo┼éecze┼ästwa prowadz─ůc godny tryb ┼╝ycia. Jeste┼Ťmy placówka bezzpieczn─ů, przyjazn─ů, otwart─ů, zintegrowan─ů ze ┼Ťrodowiskiem lokalnym i dalszym.

o_nas_3┼╗ycie O┼Ťrodka by┼éoby niepe┼éne bez Rodziców o onnych cz┼éonków Rodzin naszych uczniów. S─ů obecni ka┼╝dego dnia, spontanicznie i z zaanga┼╝owaniem w┼é─ůczaj─ů si─Ö w ┼╝ycie placówki s┼éu┼╝─ůc pomoc─ů na miar─Ö swych si┼é i mo┼╝liwo┼Ťci. Przy szkole dzia┼éa Rada Rodziców systematycznie i planowo wspó┼épracuj─ůca z kadr─ů pedagogiczn─ů i dyrekcj─ů placówki. Serdecznie za to wszystko DZI─śKUJEMY.

W naszym O┼Ťrodku organizowanych jest wiele bardzo ró┼╝norodnych form zaj─Ö─ç pozalekcyjnych pozwalaj─ůcych na rozwijanie zainteresowa┼ä. Uczniowie w nich uczestnicz─ůcy osi─ůgaj─ů wiele znacz─ůcych sukcesów w konkursach, przegl─ůdach, olimpiadach i zawodach sportowych, czego dowodz─ů zdobyte puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Na terenie naszej placówki prowadzone s─ů nast─Öpuj─ůce zaj─Öcia w ramach kó┼éek zainteresowa┼ä i ogranizacji:

Wszyscy pracuj─ůcy w naszym O┼Ťrodku, zarówno kadra pedagogiczna, jak i pracownicy administracji i obs┼éugi tworz─ů wraz z naszymi wychowankami jedn─ů wielk─ů rodzin─Ö. To dzi─Öki wzajemnej wspó┼épracy, pomocy, a czasem zwyk┼éaj ludzkiej sympatii i ┼╝yczliwo┼Ťci mozliwe jest realizowanie wszystkich planów, celów i zada┼ä.