AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Środki na dofinasowania uczestnictwa dzieci w turnusach rehabilitacyjnych - jeszcze są! Zachęcamy do składania wniosków!2020-08-10

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdyni zachęca do składania wniosków o dofinasowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci w wieku do lat 18 i ich opiekunów.

Turnusy trwają 14 dni i są realizowane w ośrodkach na terenie całej Polski. Dofinansowanie musi zostać wykorzystane i rozliczone do końca bieżącego roku.

Wnioski można składać online poprzez system SOW: https://sow.pfron.org.pl/logowanie, za pośrednictwem poczty lub skrzynki podawczej w siedzibie zespołu:

Gdynia, ul. Władysława IV 43 (budynek Hossy), IV piętro, lokal 402.
Wnioski do pobrania: http://www.mopsgdynia.pl/aktywny-samorzad
Więcej informacji: tel. 58  728-27-13

zmiana w zasadach Programu PFRON2020-07-30
Szanowni Państwo,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 21 lipca 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.
 
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-rozszerza-zakres-wsparcia-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-posz/
 
załączik
5-Zal_3_do_Kierunkow_dzialan_WNIOSEK_Modul_III_uaktualniony_21_07_2020

 

zmiany

  1. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

  2. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

  3. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”

 
w związku  z tymi zmianami przekazuję informację Rodzicom - uczniów/ podopiecznych  SOSW NR 1- mieszkańców Gdyni, wnioski można składać do 4.09.2020 r.
zasady bezpiecznego wypoczynku2020-06-24

Nadszedł czerwiec i ku wielkiej radości, mamy coraz więcej słonecznych dni.

Do tego zbliżają się wakacje. Dużo czasu będziemy spędzać na spacerach, działkach i plaży.

Jest to dobry moment na przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku (tutaj).

Życzymy zdrowych i bezpiecznych wakacji (tutaj).

Cała Polska czyta dzieciom - Jan Brzechwa - Katar 2020-06-15Kochani, każdego roku braliśmy udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Zwykle wraz z Rodzicami naszych Uczniów lub Nauczycielami przygotowywaliśmy inscenizację bajki na scenie szkolnej. Tym razem ze względu na sytuację proponowaliśmy wysłuchanie tekstów czytanych przez publiczne osoby na stronie Fundacji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz przygotowaliśmy małą niespodziankę. Zapraszamy już tradycyjnie do:

• wysłuchania czytanego specjalnie dla Was tekstu Jana Brzechwy pt. „Katar” ( z niewielką adaptacją),

• obejrzenia inscenizacji do treści utworu (w formie filmu),

• wysłuchania fachowych wskazówek Mamy-pielęgniarki.

Katar pewnej Katarzyny narobił sporo kłopotów, a my ciągle pamiętamy, że #koronawirus to sprawa dużo poważniejsza niż zwykłe przeziębienie. Z tego względu przy okazji zabawy, zachęcamy do uważnego wysłuchania morału utworu i ważnych zaleceń, zgodnie z wytycznymi WHO.

Nasze małe dzieło nie powstałoby bez pomocy Naszych Aktorów - Rodziców i Opiekunów Dzieci. Bardzo dziękujemy.

Szczególne podziękowania należą się również Pani Oli Szmit, za wsparcie techniczne i montaż.

Miłego słuchania i oglądania.

Zespół „Biblioterapii 2020”Organizacja zajęć w SOSW Nr 12020-06-08Informujemy, iż 12 czerwca br. jest dniem wolnym
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ( stacjonarnych i zdalnych)
zgodnie z par. 5 ust.1 Rozporządzenia MEN Z 11.08.2017 r.

Informujemy, iż zostaje wydłużony czas zawieszenia realizacji
stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w SOSW NR 1 do 26.06.2020 r.
prośba o wsparcie NASZEJ wieloletniej terapeutki Nataszy Pecherzewskiej2020-06-03

Szanowni Panstwo

zwracam sie z prosba o wsparcie NASZEJ wieloletniej terapeutki Nataszy Pecherzewskiej - zajecia dogoterapii z uczniami NASZEJ SZKOLY prowadzila od 2003. Zawsze otwarta na potrzeby innych teraz potrzebuje wsparcia od Nas.

Drodzy Przyjaciele i Znajomi,
piszę do Was w związku z moim stanem zdrowia, który od lutego nagle i dramatycznie się pogorszył.
Badania wskazują na nawrót choroby nowotworowej. Z powodu silnego bólu gardła nie jestem w stanie w ogóle przełykać. Doprowadziło to do ogromnego wyczerpania organizmu. Obecnie jestem pod opieką hospicjum domowego.
Ostatnio pojawiła się możliwość, bym podobnie jak rok temu, została objęta systemową terapią dedykowaną osobom bardzo osłabionym i zmagającym się z chorobą nowotworową. Niestety terapia jest odplatna, a z powodu jej kosztów mnie samej na nią nie stać. Dlatego moi Bliscy i Przyjaciele zorganizowali zbiórkę na pokrycie kosztow leczenia.
Jeśli tylko zechcecie, można włączyć się udostępniając tę informację lub wpłacajac, chćby najmniejszą kwotę.
Za każdą pomoc najserdeczniej dziękuję w imieniu swoim, moich Bliskich i Przyjaciół.
Natasza Pęcherzewska

https://zrzutka.pl/pomoz-nataszy-pokonac-raka-na-dobre

Dziękuję

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 2020-05-19

Przekazujemy "Procedurę na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni"

Procedura SOSW nr 1 COVID-19

Załaczniki do Procedury SOSW nr 1 COVID-19

Aneks do Procedury dla pracowników SOSW nr 1

PROGRAM SZKOŁA MISTRZÓW W NASZEJ SZKOLE! AKADEMIA DZIELNICOWA W NASZEJ SZKOLE!2020-04-17Zmiana terminu ogłoszenia wyników naboru. Etap 2: do 23 kwietnia

– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich realizatorów szkoleń na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie

ORGANIZACJA SOSW NR 12020-04-10Informujemy, iż zostaje wydłużony czas zawieszenia realizacji
stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w SOSW NR 1
do odwołania.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA2020-04-02Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br.
w SOSW NR 1 będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.
W czwartek 9, 10 i 14 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych i z uczniami w formie kształcenia na odległość.
Życzymy ZDROWYCH, POGODNYCH, BEZPIECZNYCH
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!
ORGANIZACJA SOSW NR 1 2020-03-25Informujemy,iż zostaje wydłużony czas zawieszenia realizacji
zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w SOSW NR 1
do dnia 10 kwietnia 2020
ZMIANY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SOSW NR 1

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!
2020-03-25Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni wprowadza formy prowadzenia edukacji na odległość.

Od 25 marca 2020 r. działania te realizowane będą poprzez:
e-dziennik, stronę internetową Ośrodka WWW.sosw1.eu, pocztę elektroniczną (e-mail),
Facebook SOSW nr 1 w Gdyni, SMS, MMS, aplikacje Messenger, Whats App, wideokonferencje: Zoom,Whats App, Messenger FB.

Wszystkie szczegóły dalszego prowadzenia edukacji na odległość,
w tym formy i rodzaje przekazywanych materiałów , formy proponowanych aktywności dzieci,
sposoby oceniania postępów ucznia i motywowania przekażą
wychowawcy klas, nauczyciele zajęć rewalidacyjno- wychowawczych i przedszkola,
terapeuci realizujący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Liczymy na Państwa współpracę i pozdrawiamy, Dyrekcja SOSW NR1
XVI POMORSKIE SPOTKANIA TANECZNE2020-03-13 XVI POMORSKIE SPOTKANIA TANECZNE ORGANIZOWANE PRZEZ SOSW NR 1 ZAPLANOWANE NA 26.03.2020 SĄ ODWOŁANE.

WSZYSTKICH MIŁYCH UCZESTNIKÓW ZAPRASZAMY W INNYM TERMINIE I POZDRAWIAMY

O NOWYM TERMINIE BĘDZIEMY POWIADAMIAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY MARZEC 20202020-02-28W MARCU 2020

OPŁATA ZA OBIADY WYNOSI 99,00 zł

22 dni x 4,50 zł = 99,00 zł

Obiady proszę opłacać OD 1 MARCA do 15 MARCA przelewem na konto:

77 1440 1026 0000 0000 1253 0358

2020-02-05W dziale GALERIA można zapoznać się z dokumentacją fotograficzną ilustrującą bieżące wydarzenia z życia naszego Ośrodka. Serdecznie zapraszamy!

2020.02.02 - Uczniowie grają na dzwonkach naciskanych z programem „The Prodigies Playground”. (18)
2020.01.27 - Rozstrzygnięcie konkursu „Śniadaniówka pełna zdrówka” (23)
2019.12.20 - Świąteczne warsztaty muzyczno-rytmiczne, cz.2(9)
2019.12.13 - Świąteczne warsztaty muzyczno-rytmiczne, cz.1(4)
2019.12.05 - XVIII Pomorski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych w Pelplinie (20)
2019.12.04 - Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych Gdynia 2019 (20)
2019.11.08 - Udział w ogólnopolskiej akcji SZKOŁA DO HYMNU (15)
2019.10.28 - Apel Szkoły Promującej Zdrowie "Higiena rąk" (16)
2019.10.23 - Wybory do Samorządu Szkolnego. (32)
2019.10.22 - Pomorski Turniej Unihokeja Olimpiad Specjalnych (7)
2019.10.17 - Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14)
2019.10.16 - Warsztaty ekologiczne w PEWiKU (16)
2019.10.10 - Urząd Miasta (16)
2019.09.25 - Kiermasz świetlicowy (15)
2019.09.25 - II Marszobieg „Ku zdrowiu” (5)
2019.09.24 - Uprawa ziemniaków przez uczniów klasy IIIA SPP (18)
2019.09.23 - Konkurs plastyczny pt."Moje rodzinne bezpieczne wakacje". (3)
2019.09.23 - apel szkolny pt."Bezpieczna droga do szkoły" (3)
2019.09.20 - Akcja Sprzątanie Świata (13)
2019.09.02 - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 (7)


Certyfikat Adopcyjny koali2020-02-05Szanowni Państwo ,

Z dumą chciałybyśmy poinformować, że pracownicy naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaadoptowali na koale.
Przyglądając się sytuacji pożarów jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie Australii nie mogliśmy pozostać obojętni.
Chciałybyśmy przedstawić Państwu naszego szkolnego misia - koalę - LINR Paul jakiego nasi pracownicy zaadoptowali i zajęli się przeznaczeniem pieniędzy na jego:
-leki,
-opiekę,
-edukację mieszkańców.

Ponieważ udało nam się zebrać więcej pieniędzy niż oczekiwałyśmy, postanowiłyśmy także wesprzeć fundację WIRES, która zajmuję się pomaganiem zwierzętom potrzebującym przy pożarach jakie miały miejsce w Australii.

Podsumowując na adopcję koali pracownicy przeznaczyli 40 AUD
oraz na fundację WIRES 30 AUD !
Serdecznie dziękujemy każdemu z osobna, kto postanowił wesprzeć całą akcję !
DZIĘKUJEMY !!!!!

Aleksandra Grabczak-Urbaniak, Agnieszka Dombek

Certyfikat Adopcyjny

Segregacja śmieci w SOSW12020-02-04 TUTAJ !

Dyplom - za udział w akcji "Szkoła pamięta"2019-11-21 Dyplom - Szkoła pamięta

Opieka stomatologiczna dla uczniów2019-11-05jak myć prawidłowo zęby

Umów się na wizytę 58 743 17 21
Opieka stomatologiczna dla uczniów

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ:
• fluoryzacja (wzmocnienie szkliwa zębów)
• lakierowanie
• lakowanie szczelin oraz bruzd
• leczenie

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
• dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne)
• uczniowie powyżej 19 roku życia (podstawowe świadczenia ogólnostomatologiczne)

Opieka stomatologiczna dla uczniów realizowana jest indywidualnie w naszych placówkach. Aby skorzystać ze świadczeń należy się zarejestrować na wizytę telefonicznie lub osobiście. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub jego obecność w czasie wizyty w palcówce.

Zakres świadczeń realizowany na podstawie art. 31d usta- wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Gdynia, Wawrzyniaka 4
Gdynia, Żwirki i Wigury 14
www.citimed.pl

Świadczenia są nieodpłatne i finansowane są w ramach umowy z NFZ.

zgoda na leczenie

PLAKAT

REALIZACJA PROJEKTÓW 2016-20182019-10-17W ramach realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni projektu pn "Małe skrzydła, wysokie loty -

program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni"

i "Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni"

nasz Ośrodek realizował zajęcia dodatkowe dla uczniów, doskonalenie zawodowe

dla nauczycieli.

Dzięki środkom finansowanym Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014-2020 również zakupiono dla Ośrodka m.in.

pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt specjalistyczny.

Projekt był realizowany w okresie 01.09.2016 - 31.10.2018 r
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORA SOSW NR 1 ALICJĘ SPICĘ W ROKU SZKOLNYM 2019/20202018-09-27CZWARTEK 8.00-10.00 15.00-16.00 PROSZĘ O WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE SPOTKANIA W SEKRETACIACIE LUB E-MAIL a.spica@sosw1.eu, dyrektor@sosw1.edu.gdynia.pl
Aktualizacja Regulaminu przewozu uczniów do i z Ośrodka2017-08-30Regulamin przewozu uczniów do i z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĄCYCH SIĘ W KLASIE TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 2017-03-07 TUTAJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2016-12-21 TUTAJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dowóz uczniów niepełnosprawnych SOSW1 do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania 20162016-12-08 TUTAJ