AktualnościCommeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Dzień otwarty w poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 3 w Gdyni.2019-09-19W ramach 35 - lecia istnienia placówki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

dnia
5 październik 2019r (sobota)
godz. 9.00 - 16.00

Zaprasza dzieci / uczniów, rodziców i nauczycieli na bezpłatne konsultacje, wykłady, prelekcje, zajęcia dla dzieci, kawiarenka dla rodziców.
Na zajęcia obowiązują zapisy przez sekretariat poradni: tel. 58 625 35 02

więcej informacji na plakacie ogłoszeniowym

26.09.2019 SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA Z RODZICAMI
DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
2019-09-10 TUTAJ

INFORMACJA O ZEBRANIU Z RODZICAMI2019-09-06Dyrektor Ośrodka zaprasza wszystkich rodziców uczniów na zebranie

w dniu 25 września 2019 r. o godzinie 17.00, które odbędzie się w stołówce szkolnej.

Po spotkaniu wychowawcy klas zapraszają na zebrania klasowe.ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY WRZESIEŃ 20192019-08-27W MIESIĄCU WRZESIEŃ 2019

OPŁATA ZA OBIADY WYNOSI

94,50 zł

21 dni x 4,50 zł = 94,50 zł

Obiady proszę opłacać przelewem na konto:

77 1440 1026 0000 0000 1253 0358
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ- KONCERT GALOWY2019-08-20Młodzieżowy Dom Kultury, Laboratorium Innowacji Społecznych i Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Gdyni

zapraszają na Koncert Galowy

Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia Open 2019

30 sierpnia 2019 r., godz. 18.00
Muszla Koncertowa
pl. Grunwaldzki w Gdyni

RADA PEDAGOGICZNA 29.08.20192019-08-19Rada pedagogiczna 29 sierpnia 2019 roku w godzinach 10.00-14.00
dotycząca organizacji nowego roku szkolnego.
Zaplanowane jest również spotkanie z przedstawicielami wydawnictw
szkolnych i pedagogicznych.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W SOSW NR 1 W GDYNI IM. PROF. HALINY BORZYSZKOWSKIEJ
2019-06-21 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACYKonkurs „Moje rodzinne bezpieczne wakacje”2019-06-13„Moje rodzinne bezpieczne wakacje” Konkurs skierowany jest do wszystkich rodzin.

Cele konkursu:
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas realizacji rodzinnych planów wakacyjnych,
- uwrażliwianie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych,
- kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań podczas rodzinnych wakacji,
- propagowanie zasad bezpiecznego rodzinnego wypoczynku w różnych miejscach (nad wodą, w lesie, w górach, w domu)
- kształtowanie nawyku poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych.

Technika i forma prac: zdjęcia lub praca plastyczna (technika i rozmiar dowolny).
Miejsce składania prac: sekretariat SOSW nr 1 w Gdyni
Termin składania prac: 09.09.2019 r.
Życzymy udanych rodzinnych bezpiecznych wakacji

Organizatorzy:
Agnieszka Adamczyk
Anna Grudzień-Daroszewska
Beata Kmiecik
Maria Nasiadka

2019-06-09W dziale GALERIA można zapoznać się z dokumentacją fotograficzną ilustrującą bieżące wydarzenia z życia naszego Ośrodka. Serdecznie zapraszamy!

Nowe zdjęcia z roku szkolnego 2018/2019

2019.06.7-9 XII Ogólnopolski Dzień Treningowy MATP Olimpiad Specjalnych w Koninie, Licheniu, Ślesinie. (12)
2019.06.07 - Dzień Młodego Sportowca w Malborku (39)
2019.05.22 - Zajęcia uczniów w pracowni gospodarstwa domowego. (30)
2019.05.21 - Występ zespołu "Promyki"na XI Wojewódzkim Festiwalu pod hasłem "Śpiewaj z nami". (1)
2019.05.16 - Olimpiada Zdrowia (43)
2019.05.09 - XX Pomorski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych (17)
2019.03.28 - X Pomorskie Spotkania Taneczne (26)
2019.03.19 - Konkurs wiedzy ekologicznej - Zmieniamy zachowania na dobre. (12)
2019.03.12 - Dzień Treningowy Program Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych w Słupsku (14)
2019.02.11-15 - Półkolonie (121)
2019.01.21 - Apel szkolny „5 PORCJI ZDROWIA W CIĄGU DNIA” (26)
2019.01.21 - Rozstrzygnięcie konkursu „Śniadaniówka pełna zdrówka” (33)
2018.12.18 - Wigilia szkolna (31)
2018.11.29 - Dyniowa kawiarenka. (30)
2018.11.16 - Tydzień przedsiębiorczości - dzień czwarty (10)
2018.11.16 - Czerwony Kapturek - profesjonalna sesja zdjęciowa. (8)
2018.11.15 - XI Międzywojewódzki konkurs Recytatorski. (12)
2018.11.15 - Tydzień przedsiębiorczości - dzień trzeci (9)
2018.11.14 - Tydzień przedsiębiorczości - dzień drugi (9)
2018.11.14 - Trening curlingu (28)
2018.11.13 - Tydzień przedsiębiorczości - dzień pierwszy (16)
2018.11.09 - Konkurs Gier Planszowych "Polska- Wiem". (6)
2018.11.08 - Uroczystość z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości)
2018.10.26 - Spotkanie z fotografem (5)
2018.10.25 - Warsztaty - Czerwony Kapturek (3)
2018.10.20 - Udział w Ekspedycji Smaków w Tesco w Gdyni. (24)
2018.10.07 - My Kibice Arki!!! (10)
2018.09.27 - Mała olimpiada sportowa. (35)
2018.09.24 - Apel - bezpieczna droga do szkoły (3)
2018.09.03 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018 / 2019 (10)


Warte zobaczenia!
końcówka roku szkolnego 2017/2018

2018.06.09-12 - XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych.
2018.05.30 - Festyn Zdrowia
2018.05.22 - Zespół "Promyki" z naszego ośrodka wystąpił na X Wojewódzkim Festiwalu pod hasłem "Śpiewaj z nami"
„Momenty” - projekt edukacyjno-artystyczny2018-12-17Pomysł na stworzenie projektu edukacyjno-artystycznego „Momenty” zrodził się w głowie pana Rafała Kostrowickiego w momencie podjęcia decyzji dotyczącej wyboru tematu pracy dyplomowej, wieńczącej jego studia w Sopockiej Szkole Fotografii WFH.

Pan Rafał pragnąc stworzyć sesję zdjęciową przedstawiającą dzieci i młodzież w scenografii znanych, lubianych dzieł literackich i filmowych zgłosił swoją propozycję współpracy Dyrektor SOSW nr 1 w Gdyni. Współpraca została podjęta.

Uczniowie poprzez udział w projekcie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych i filmowych, a także poznają swoje możliwości aktorskie i doświadczają nowego wyzwania jakim jest wcielenie się w rolę modelki i modela podczas udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej.

Poniżej znajdą Państwo linki przekierowujące do większej ilości, szczegółowych informacji dotyczących projektu, a także informacje dotyczące realizacji projektu.

2018.10.25 - Warsztaty - Czerwony Kapturek

2018.10.26 - Spotkanie z fotografem

2018.11.16 - Czerwony Kapturek - profesjonalna sesja zdjęciowa.

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORA SOSW NR 1 ALICJĘ SPICĘ2018-09-27CZWARTEK 8.00-10.00 15.00-16.00 PROSZĘ O WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE SPOTKANIA W SEKRETACIACIE LUB E-MAIL a.spica@sosw1.eu
Program rządowy "Dobry Start"2018-06-12"Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów."

Informacje dla rodziców

Komu przysługuje świadczenie „Dobry start” ?

1. Rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

2. Osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

ü  przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

ü  przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także
w przypadku:

ü ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

ü ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,

ü w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje

nie wcześniej niż od roku kalendarzowego,
w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Komu nie przysługuje świadczenie „Dobry start”?

1.               Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2. Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane
i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze
w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi
tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną
(np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. 

Kiedy złożyć wniosek?

1.               Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia
1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku
, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

2. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, świadczenie przysługuje, jeżeli
w okresie, o którym mowa w ust. 1, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia
o niepełnosprawności.

Co zawiera wniosek ?

1.               nazwę i adres organu właściwego;

   2. dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

3.  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

4. oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;

5. klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne
do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”.

Kiedy następuje wypłata świadczenia ?

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje
w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym  w przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry start”:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061),

Aktualizacja Regulaminu przewozu uczniów do i z Ośrodka2017-08-30Regulamin przewozu uczniów do i z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĄCYCH SIĘ W KLASIE TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 2017-03-07 TUTAJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2016-12-21 TUTAJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dowóz uczniów niepełnosprawnych SOSW1 do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania 20162016-12-08 TUTAJ